فرم سفارش نقدی واریز به شماره 16 رقمی  
 
 

 

شماره حساب : 4360561232

شماره کارت : 6104337205484643

بانک ملت شعبه دانشگاه پلیس به نام مجید نصیری

 
این فرم را فقط بعد از واریز نهایی به شماره حساب اعلام شده پر کنید . تایید فیش بانکی شما از 1 تا 24 ساعت طول خواهد کشید .
   
* نام و نام خانوادگي :
* ایمیل :
* آدرس :
* تلفن :
* کدپستی :
*
درخواست و نوع خرید خود را بیان کنید 
* نحوه  پرداخت وجه :
کل مبلغ واریزی ريال :
شماره فیش بانکی و یا کد رهگیری :
 

 
* به رنگ قرمز بر روی فیش بانکی یا بالا ترین عدد سمت راست بر روی فیش خودپرداز
تاریخ واریز :
* مثال :  1388/5/10

 

                                                       
 

 
 

www.majidnasiri.ir